www.fotografiejosedijkema.com
Wat mijn oog ziet, legt mijn camera vast!

Hortus Botanicus in Haren.

Ik kom natuurlijk met regelmaat in de Hortus in Haren, ik heb ook al een aantal jaren een jaarabonnement. Het afgelopen jaar zijn ze begonnen met grote veranderingen aan te brengen zodat alles nog mooier gaat worden. Er wordt druk gesnoeid, geharkt enz. Vanaf 10 juni is de nieuw aangelegde Hondsrugtuin zichtbaar en toegankelijk voor het publiek, de begroeiing moet nog goed zijn werk gaan doen, maar dan is er een fraai stuk natuur gerealiseerd, dit alles naast o.a. de Chinese tuin, Laarmanbos, Keltische tuin, kruiden tuin en de Vlindertuin wordt in de toekomst ook weer in ere hersteld.

Ik heb wisselend met de macrolens en de Lensbaby Sweet Pro 50 gewerkt, omdat ik nog niet helemaal hersteld was van mijn hand operatie en alleen werken met de macrolens nog  te zwaar was

De Hortus Haren is door apotheker Henricus Munting in 1626 in zijn achtertuin begonnen met het planten van vele gewassen.  De tuin stond al snel goed aangeschreven, mede omdat Muntings vrienden hem planten zonden uit heel Europa. In 1642 bood de apotheker de tuin aan de Staten van Stad en Lande aan. Op deze manier kon de tuin in stand worden gehouden voor de Academie en de inwoners van Groningen. De Universiteit kreeg toen een plantentuin. Munting werd benoemd tot provinciaal botanicus met een leeropdracht. De eerste catalogus van de tuin werd in 1646 uitgegeven en bevatte namen van planten uit alle werelddelen. In 1654 werd Munting, hij was toen 71 jaar oud, hoogleraar in de botanie. Hij werd daarmee de eerste hoogleraar speciaal voor de plantkunde in de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Het bleek moeilijk alle planten – vooral die uit warmere streken – in leven te houden. De Staten stelden daarom in 1656 het bedrag van 1200 gulden beschikbaar voor een reconditorium. Dit is een verwarmde kas, ook wel een orangerie genoemd. In de kas bloeide in 1675 voor het eerst de Agave. Dit was een primeur in de Republiek. Voor de verdere geschiedenis van de Hortus Botanicus in Haren verwijs ik je door naar hun site http://hortusharen.nl/over-ons/geschiedenis/


klik op de 1ste foto voor een groter beeld en je kunt meteen doorklikken naar de volgende.