www.fotografiejosedijkema.com
Wat mijn oog ziet, legt mijn camera vast!

Groningen, mijn geboortestad. Ik probeer mooie plekjes te ontdekken maar ook de historie van de stad vast te leggen. Meestal op de fiets, maar soms ook lopend.


Het Sikkenpoortje: In 1736 werd deze sortie opslagplaats voor touwslager Andries Pieters.  Hij gebruikte dit om zijn teertonnen op te slaan. In 1792 werd dit zelfde poortje gehuurd door verfhandelaar, Wiert Willemszoon Sikkens. Hij ging er lak stoken, vandaar dat het in de volksmond het Sikkenpoortje werd genoemd. Bij de renovatie van het Noorderplantsoen werd de voormalige "sortie" weer tevoorschijn gehaald om te dienen als onderkomen voor vleermuizen.

De hierna volgende 6 opnames gaan over de Oostersluis.

De Oostersluis is de grote schutsluis tussen het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. De sluis ligt aan de oostzijde van de stad Groningen, in de waterscheiding tussen de boezem van De Waterwolf en die van het Eemskanaal.
De sluis is in de jaren dertig van de 20ste eeuw gebouwd en in de jaren 90 herbouwd, omdat hij niet voldeed aan de eisen die aan de sluis werden gesteld in verband met de bodemdaling als gevolg van de gaswinning.
Bij de herbouw zijn gedeelten van het oude complex blijven bestaan, onder ander de muur met daarin de plaquette, die in 1938 door koningin Wilhelmina is onthuld bij de ingebruikname van het Van Starkenborghkanaal

De brug over het kanaal was een belangrijke verbinding van Groningen naar Delfzijl. Ten tijde van de bevrijding van Groningen werd er stevig gevochten om de grote brug en deze kwam dan ook zwaar onder vuur te liggen. Het lukte de Canadezen uiteindelijk om de brug in handen te krijgen en zo kon de doorstoot naar Delfzijl plaatsvinden.
De nog zichtbare schade van de zware strijd is nog te zien op het beeld, aan de noordzijde van het kanaal. De beelden markeerden de oude Oostersluis en zijn gemaakt door Gijs Jacobs van der Hof in 1938 en zijn van natuursteen. Ze beelden de Zuider/ Noorder / Wester en Oosterling uit.